Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2002. október 17-e óta működik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Makón. Kezdetben 40 db készülékkel, 2006. január 1-jével a készülékek száma 60 darabra emelkedett, melyből 10 db kistérségi településekre lett kihelyezve.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, feladata

  • A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készüléket használni képes, krízishelyzetbe kerülő idős emberek megsegítése.
  • Elősegítse és lehetővé tegye az akut módon felmerülő problémák – rosszullét, lakáson belüli baleset – azonnali illetve rövid időn belüli megoldását.
  • Növelje az ellátott biztonságérzetét, csökkentse az egészségi ártalmakat, lehetővé tegye a közvetlen kapcsolattartást az ellátó intézménnyel, hozzájáruljon a jobb életminőséghez.

 

A szolgáltatás előnyei:

A jelzőkészülék kicsi, nem akadályozza viselőjét a mindennapi tevékenységek elvégzésében.

Könnyen működésbe hozható, elég egy gombot megnyomni.

A jelzéstől a segítségnyújtásig. Avagy, hogyan működik a jelzőrendszer?

A jelzőkészülék nyomógombjának megnyomása esetén közvetlen riasztás érkezik a diszpécser központba. A diszpécser visszahívja az ellátottat és azonnal „riasztja” a gondozónőt is, aki minden esetben a helyszínen győződik meg az ellátott állapotáról és teszi meg további intézkedéseit az ellátott érdekében. A jelzés beérkezését követően a gondozónőknek maximum 30 perc áll rendelkezésükre a helyszínre érkezésre. A probléma súlyosságától függően vagy önállóan oldják azt meg, vagy az orvosi ügyelet illetve mentőszolgálat segítségét kérik.

A szolgáltatás az év minden napján folyamatos 24 órában működik. Munkaidőn kívül a szolgáltatást készenlét formájában biztosítja az intézmény.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelzőrendszeres házi gondozással az idősek hosszú ideig, saját lakó környezetükben gondozhatók és bentlakásos intézménybe csak akkor kerülnek, ha egészségi állapotuk véglegesen megromlik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjköteles.

Az igénybevétel menete:

  • Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
  • Ezt követően az intézményvezető felkéri a szakmai vezetőt egészségügyi állapotfelmérés elvégzésére, mely az igénybevevő lakóotthonában történik.
  • A szakmai vezető javaslata valamint a becsatolt dokumentumok alapján az intézményvezető dönt a kérelem elfogadásával kapcsolatban, melyről az igénylőnek írásban értesítést küld.

Térítési díj:


A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

A térítési díj kiszámítása az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelően történik, amely az intézményi térítési díj alapján az igénybe vevő jövedelmének figyelembe vételével kerül megállapításra, ami nem haladhatja meg annak 2%-át. (1993. évi III. tv. 116.§ (3) bek. alapján)

A térítési díjat a többször módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza, évi egy alkalommal.

Elérhetőség


Cím: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A.

Telefonszám: 62/213-420
(6-os mellék házi segítségnyújtás)
(7-es mellék jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

Szakmai vezető: Szabó Szabolcs

E-mail: gondozasicsopmako@gmail.com