Szolgáltatásaink

A jogszabályok szerint intézményünk az alábbi SZOLGÁLTATÁSOKat nyújtja:

I.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján nyújtott szolgáltatások:

Szociális szolgáltatások

II.) 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján nyújtott szolgáltatások:

Gyermekjóléti alapellátások

III.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., a 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról, a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendeletek alapján nyújtott szolgáltatások:

Egészségügyi alapellátás

  1. Iskola-egészségügyi ellátás