Főoldal

Kedves Látogató!

Köszöntjük a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény (Makói ENI) honlapján.

Intézményünk jelenlegi formájában 1997. január 01. napjától működik Makó Város Önkormányzatának fenntartásában. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt, a Gyvt., és az Eü. törvények kötelezővé tesznek.

A Makói ENI integrált intézményként magába foglalja a bölcsődés korú gyermekektől a nehéz helyzetbe került embereken való segítésen át egészen az időskorú lakosságról való gondoskodást. Segítő tevékenységét különböző jogszabályok alapján végzi, melyeket az állam a szociális biztonság megvalósítása érdekében alkot(ott).

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

6900 Makó, Tinódi u. 8/A

Tel.: 62/213-420

E-mail: titkarsag79@gmail.com

A jogszabályok szerint intézményünk az alábbi SZOLGÁLTATÁSOKat nyújtja:

I.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján nyújtott szolgáltatások:

Szociális szolgáltatások

II.) 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján nyújtott szolgáltatások:

Gyermekjóléti alapellátások

III.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.,  a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendeletek alapján nyújtott szolgáltatások:

Egészségügyi alapellátás

  1. Iskola-egészségügyi ellátás

 

Az intézmény alapfeladatait a székhelyen és az alábbi TELEPHELYEK látja el:

Gyermekjóléti alapellátások:

Kálvin tér 6.

Búza u. 1/E.

 

Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátások:

Házi gondozás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális étkezés
Tinódi u. 8/A.

Tinódi u. 8/A.

Tinódi u. 8/A.

I. sz. Idősek Klub
Királyhegyesi u. 24.

II. sz. Idősek Klubja
Munkás u. 19-21.

Nappali Melegedő
Ardics tanya 2.

Időskorúak Gondozóháza
Deák F. u. 57.

Éjjeli Menedékhely
Ardics tanya 2.

Egészségügyi alapellátások:

Szent János tér 19.