Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és Nappali Melegedő

Éjjeli Menedékhely


Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Éjjeli Menedékhelyet önként vállalt feladatként látja el.

Az Éjjeli Menedékhely működtetésével lehetőségük nyílik a fedél nélkül maradt embereknek a biztonságos éjszakai pihenésre, fizikai szükségleteik minimális kielégítésére, valamint szociális, mentális gondjaik kezelésére. Az életvezetési problémák megoldásában a szociális szakemberek nyújtanak segítséget.

Az Éjjeli Menedékhely 22 fő férfi befogadására alkalmas.

Az intézmény az év minden napján 18.00 órától, másnap reggel 8:00 óráig tart nyitva.

Az Éjjeli Menedékhely az 1993. évi III. törvény és 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet által kötelezően előírtan biztosítja:

 • az éjszakai pihenésre,
 • a személyi tisztálkodásra,
 • a betegek elkülönítésére,
 • a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket,
 • a szállás fűtését, világítását, folyamatos meleg vízzel való ellátást,
 • a személyes tárgyak tárolásához zárható szekrényt, a ruházat tisztításához mosógépet és centrifugát,
 • étel melegítésére alkalmas eszközt, valamint az étel elfogyasztásához e célra kijelölt helyiséget,
 • a közösségi helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges berendezést,
 • elsősegélyhez szükséges felszerelést.

Az Éjjeli Menedékhely, ezen túlmenően a következőket biztosítja:

 • a tisztálkodáshoz szükséges textíliát és tisztálkodó szert,
 • a személyes ruházat tisztításához, mosószert,
 • ágyneműt,
 • ha lehetőség adódik, akkor előre csomagolt száraz élelmiszert – adományból, pályázati összegből.

A menedékhely folyamatos ápolásra, gondozásra szoruló személyt nem lát el.

A szolgáltatás igénybevételének módja

Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásait elsősorban Makón és közigazgatási területén élő vagy tartózkodó azon hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik:

 • 3 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő eredménnyel rendelkeznek
 • elfogadják a Házirendet
 • bemutatják személyes azonosító okmányaikat

A felvétel kérelemre indul. A kérelmet az Éjjeli Menedékhelyen személyesen adják át az ott dolgozó szakemberek. A kérelem kitöltése után az intézménnyel egy határozott idejű intézményi jogviszony jön létre, mely legfeljebb az Éjjeli Menedékhely nyitvatartási idejére jön létre. Az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit részletesen a Házirend tartalmazza.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik, térítésmentesen.

Nappali melegedő


Makó, Királyhegyes, Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések közigazgatási területén élő, illetve tartózkodó 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek számára lehetőséget biztosít, a pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, közösségi együttlétre, étel tálalására, melegítésére és elfogyasztására.

Az ellátást nyújtó személyek segítséget nyújtanak a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások elérését és igénybevételét.

A Nappali Melegedő 30 fő befogadására szolgál.

Az intézmény a hajléktalan személyek számára, 8:00 órától 18:00 óráig biztosít ellátást az év minden napján.

 

A Nappali Melegedő lehetőséget biztosít:

 • személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, elfogyasztására, a közösségi együttlétre szolgáló helyiséget,
 • fűtés, világítás, hideg- meleg vízzel való ellátás, elektromos áram biztosítása,
 • a személyes ruházat tisztításához: mosógép,
 • szükség esetén ruházat pótlása,
 • szükség esetén az étel melegítésére, elfogyasztására szolgáló eszközök használata,
 • a közösségi helyiségekben a kultúrált szórakozást biztosító eszközök használata,
 • takarítási, fertőtlenítési lehetőség,
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • lehetőséget nyújt speciális önszerveződő csoportok létrehozására.
 • A Nappali Melegedő biztosítja, hogy a szolgáltatás mindenki számára elérhető legyen.
 • Az intézmény szociális munkatársa életvezetési és mentálhigiénés tanácsadással segíti a rászoruló hajléktalanokat. Segítséget nyújt továbbá hivatalos ügyek intézéséhez.
 • A Nappali Melegedő téli krízis időszakban, szükség szerint hideg étkezést biztosít azoknak a rászorulóknak, akik étkezésüket más módon nem tudják megoldani.
 • A Nappali Melegedő postacímként használható

A szolgáltatás igénybevételének módja

A Nappali Melegedő szolgáltatásait Makó, Királyhegyes, Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések közigazgatási területén élő, illetve tartózkodó 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik rendelkeznek 3 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő eredménnyel.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik, térítésmentesen.

Elérhetőség


Cím: 6900 Makó, Ardics tanya 2.

Telefonszám: 62/213-161

Szakmai vezető: Farkas Erika

E-mail cím: hajlektalansz.mako@gmail.com

Nyitva tartás:
Éjjeli Menedékhely:
az év minden napján 18:00-8:00
Nappali Melegedő: munkanapokon 8:00-18:00