Telephelyeink

Az intézmény alapfeladatait az alábbi telephelyek látják el:

Gyermekjóléti alapellátások:

Kálvin tér 6.

Búza u. 1/E.

 

Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátások:

Házi gondozás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális étkezés
Tinódi u. 8/A.

Tinódi u. 8/A.

Tinódi u. 8/A.

I. sz. Idősek Klub
Királyhegyesi u. 24.

II. sz. Idősek Klubja
Munkás u. 19-21.

Nappali Melegedő
Ardics tanya 2.

Időskorúak Gondozóháza
Deák F. u. 57.

Éjjeli Menedékhely
Ardics tanya 2.

Egészségügyi alapellátások:

Szent János tér 19.