Szociális étkeztetés

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló szabályzók alapján szociális alapellátás keretében intézményünk szociális étkeztetés szolgáltatást nyújt.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális étkeztetés olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak.

Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézményen belül működő szociális étkeztetés által azoknak a szociálisan rászorultaknak gondoskodunk ebédről (napi egyszeri meleg étkezésről: főétkezésről), akik azt önmaguk részére (vagy eltartottjaik részére) nem képesek biztosítani (elsősorban koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt).

Szociális étkezés keretén belül nyújtott szolgáltatások:

A szükségleteknek megfelelően az étel:

  • helyben fogyasztható,
  • elviteli lehetőség,
  • lakásra szállítással is megoldható

 

A szociális étkezést a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény saját főzőhelyéről biztosítjuk az igénybe vevők számára.

A saját intézményi konyha lehetővé teszi, hogy az idősek által kedvelt, az életkoruknak megfelelő ételek kerüljenek megfőzésre. Az étlapok összeállítása dietetikus szakember segítségével, az élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának figyelembevételével történnek.

Amennyiben az étkezést igénylő egészségi állapota indokolja, háziorvosa, illetve szakorvosa javaslatára diétás étkezést biztosítunk (elsősorban cukorbeteg, illetve epebeteg igénylők részére).

Szociális étkezést igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon is tudunk biztosítani, feltételei megoldottak.

 

Az étel kiosztása intézményünkben az alábbi telephelyeken történik:

  • az I. számú Idősek Klubja (6900 Makó, Királyhegyesi u. 24.)
  • a II. számú Idősek Klubja (6900 Makó, Munkás u. 19-21.)
  • az Intézményi Étkeztetési Szolgálat (6900 Makó, Kálvin tér 6.)

 

A kiszolgálás helyeként mindig a lakóhelyhez legközelebb eső klubot határozzuk meg. Mindkét klub jól megközelíthető helyen, akadálymentesített épületben található.

A helyben étkezők számára mindenhol külön ebédlő áll rendelkezésre. Biztosított a kézmosási lehetőség (nemenkénti illemhely), megfelelő minőségű evőeszköz (rozsdamentes), étkészlet, tányér, pohár.

 

Szociális étkeztetési igény leadásának módja

  • A szolgáltatás iránti igény az igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére indul. A kérelmet az ellátást kérelmező, vagy törvényes képviselője a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény központi telephelyén (Makó, Tinódi u. 8/A.) nyújthatja be.
  • A felvételről a Szociális törvény 94/A § (1) (a) alapján az intézményvezető dönt.
  • Az intézményvezető a kérelmezőt írásban értesíti, amelyben meghatározza a szolgáltatás igénybe vételének kezdő időpontját, illetve a személyi térítési díj összegét.
  • Az ebéd lemondására illetve újrarendelésére a tárgynapot megelőző 2 munkanappal van lehetőség.

 

Térítési díj:

A térítési díjat a többször módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.

 

 

Elérhetőség


Cím: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A.

Telefonszám: 62/213-420 6-os mellék

Szakmai vezető: Szabó Zoltán

e-mail: gondozasicsopmako@gmail.com