Idősek nappali ellátása – Idősek Klubjai

Makó városban két telephelyen, összesen 60 férőhellyel (telephelyenként 30 férőhellyel) működik idősek klubja:

I. számú Idősek Klubja – 6900 Makó, Királyhegyesi u. 24.

II. számú Idősek Klubja (6900 Makó, Munkás u. 19-21.)

Az idősek klubja működtetésének célja, hogy az otthonukban élő, mozgás- és cselekvőképes idős embereknek lehetőséget biztosítson a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az izoláció oldására, valamint alapvető higiénés szükségleteinek kielégítésére.

Az idősek klubjának feladata:

a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,

b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Az idősek klubja első lépcsőfokot jelent a szociális intézményi ellátásban. A még önmaga ellátására képes, de már szociális és mentális problémákkal küszködő, kevés társadalmi kapcsolattal rendelkező idős számára a klub nagy segítséget nyújt. Állapotának romlása esetén az intézmény biztosítani tudja a további szükséges szociális szolgáltatásokat (étkeztetés szállítással, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve időskorúak átmeneti gondozóháza)

Az idősek klubjaiban elérhető szolgáltatások

A szolgáltatásokat, programokat igény szerint biztosítjuk tagjainak (fizikai ellátás, pszichés gondozás és szociális gondozási feladatok), a szabadidős programok napi, heti és havi rendszerességgel valósulnak meg.

 • Állandó programok pl.: névnaposok, születésnaposok köszöntése, készségfejlesztő foglalkoztató délutánok, nevezetes- és állami ünnepek megtartása, bálok (szüreti, farsangi, mikulás), karácsonyi-, húsvéti ünnepek, anyák napja, idősek világnapja
 • Alkalmankénti szabadidős programok, esetenként az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, Generációk találkozója, Police Caffe.

Szolgáltatások:

 • a szabadidős programok szervezése – kirándulások, színházlátogatás, vetélkedők, zenés délutánok,
 • étkeztetés igény szerint,
 • hivatalos ügyek intézése és segítése,
 • egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • életvezetési tanácsadás,
 • frissítő torna és masszázs,
 • esetenként vérnyomás és súlymérés, koleszterin és vércukorszint ellenőrzés,
 • eseti pszichológiai tanácsadás,
 • esetenként ingyenes szem – hallás – látás – csontsűrűségi vizsgálat
 • újságolvasás,
 • internet használat,
 • egészségnevelő előadások, reformkonyha előadás,
 • csoportos játék,
 • beszélgetés, szellemi frissességet megőrző tréning,
 • kézműves foglalkozás.

Továbbá időseknek irodalmi délután, hitélet, mentálhigiénés foglalkozás, klubok közötti kapcsolat ápolás.

Nyitvatartási rend:

Az idősek klubjai munkanapokon 7.30 – 15.30 óráig tartanak nyitva.

I. számú Idősek Klubja (6900 Makó, Királyhegyesi utca 24.)

A múlt század elején épült klub épület 2013-ban Európai Uniós forrásból teljes terjedelmében felújításra, korszerűsítésre került. Az épület teljesen akadálymentessé vált, mozgáskorlátozott mosdó és fürdőszoba, továbbá új mosókonyha került kialakításra, családias hangulatú bútorokkal lett berendezve, napkollektorok lettek felszerelve.

A klub által nyújtott speciális foglalkozások

 • Összejövetelek megszervezése heti két alkalommal.
 • Egyéni elbeszélgetések igény szerint.
 • Múzeum, Városi Galéria tárlatainak megtekintése.
 • Fesztiválokon, expókon, városi rendezvényeken való részvétel.
 • Hagyományteremtő programok (szezonális kerti partik, a II. számú idősek klubjának tagjaival közösen tartandó bográcsozás, szalonnasütés, grillezés, névnaposok, születésnaposok köszöntése.)
 • Nyílt napok
 • Sport rendezvények (közösen a családtagokkal)
 • Szabad vallásgyakorlás biztosítása

 

II. számú Idősek Klubja

A klub 1974 óta működik, akkor még Idősek Napközi Otthonaként, mely hétfőtől péntekig biztosította 10 főnek a teljes ellátását és éjszakai felügyeletét, valamint 25 fő részére biztosított nappali ellátást.

1998 októberében a bentlakók átköltöztek a Deák Ferenc utcai Idősek Átmeneti Gondozóházába, így az épület 1998 októberétől Idősek klubjaként csak nappali ellátást biztosít.

A klubban 1998. óta folyamatosan átalakítások történtek. 2002-ben egy teljes felújításon esett át. A felújítást követően az épület tágasabb, világosabb, szebb lett, az akadálymenetesítés teljes körűen megtörtént. Kialakításra került a pihenőszoba, a klubhelyiség, az ebédlő, a tálaló konyha, szociális helyiségek, egy tágas folyosó, valamint az udvaron található, az idősek kényelmét szolgáló pagoda is, ahol az idősek szívesen tartózkodnak.

A klub által nyújtott speciális foglalkozások

 • reggeli frissítő torna
 • mentális/fejlesztő foglalkozások
 • igény szerinti regény (fel) olvasás
 • mentálhigiénés beszélgetés/ egyéni tanácsadás
 • segítségnyújtás ügyintézésben
 • kulturális programok, játékos/kreatív foglalkozások
 • ismeretterjesztő előadások
 • zenehallgatás

 

A klubok nyújtotta szolgáltatások igénybevételének módja

 • Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A felvételi kérelmet az ellátást kérelmező, vagy törvényes képviselője a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény központi telephelyén (Makó, Tinódi u. 8/A.) nyújthatja be.
 • A felvételről a Szociális törvény 94/A § (1) (a) alapján az intézményvezető dönt.
 • Az idősek klubjába történő felvételről az intézményvezető a kérelmezőt írásban értesíti, amelyben meghatározza a szolgáltatás igénybe vételének kezdő időpontját, illetve a személyi térítési díj összegét.

A klubban való tartozódásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a többször módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.

Elérhetőségek


I. számú Idősek Klubja

Cím: 6900 Makó, Királyhegyesi u. 24.

Tel.: 20/504-92-13, E-mail: kiralyklub@gmail.hu

II. számú Idősek Klubja

Cím: 6900 Makó, Munkás u. 19-21.

Tel.: 62/211-661, E-mail: 2klubvertan@gmail.com