Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Az állam egyik kiemelt társadalompolitikai célja az esélyteremtés a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek számára, valamint a gyermekek Alaptörvényben garantált védelemhez való jogának biztosítása. E cél megvalósításához járul hozzá a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, mint a gyermekvédelem első védvonala.

A Család-és gyermekjóléti szolgálat illetékessége:

A szolgáltatásokat Makó város közigazgatási területén lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a településeken tartózkodó hajléktalan személy veheti igénybe. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a Szolgálatot.

A szolgáltatás célja:

 • hozzájárulni a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez,
 • a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint
 • a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez

Munkatársak: A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 6 fő diplomás családsegítő munkatárs áll a lakosság rendelkezésére.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások

 • Mentálhigiénés tanácsadás—szükség szerint folyamatos
 • Gyermekgondozási-nevelési tanácsadás,
 • Pályaválasztási, munkavállalói tanácsadás,
 • Adományosztás – szükség szerint, folyamatos,
 • Általános tanácsadás,
 • Ügyintézés,
 • Információ nyújtás

 

A családsegítő szakemberek:

 • Meghallgatják a szolgálathoz fordulók panaszát, és annak orvoslása érdekében együttműködési megállapodás keretein belül megteszik a szükséges intézkedéséket;
 • Tájékoztatást nyújtanak szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási stb. ellátásokról és az ahhoz való hozzájutás lehetőségeiről, módjáról;
 • Fogadják a beérkezett jelzéseket, felkeresik az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásaikról tájékoztatást adnak;
 • Felkérésre környezettanulmányt készítenek;
 • Adományokat gyűjtenek (pl.: ruha, bútor) és azoknak a családoknak továbbítják, akiknek szükségük van a felkínált dolgokra;
 • Együttműködnek más segítő szervezetekkel, jelzőrendszeri tagokkal a minél hatékonyabb segítségnyújtás érdekében
 • Tájékoztatja a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
 • A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól
 • Segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz (Családok Átmeneti otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona) való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek/család mielőbbi hazakerülését;

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások ingyenesek.

Elérhetőség:


Cím: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A.

Telefonszám: 62/213-420/9-es mellék

Szakmai vezető: Kádárné Szakál Bernadett

E-mail cím: enigyjsz@gmail.com

Ügyfélfogadás: Hétfő – Szerda 7:30-16:00, Csütörtök – Péntek 7:30-13:30